Next drawing for cash win:
$ 0.00

Lich Van Nien - Lịch VN 2016

Vietnam's most beautiful tourist Application for Android
LỊCH VẠN NIÊN 2016 - ỨNG DỤNG LỊCH VIỆT ĐẦU TIÊN ĐẠT MỐC 1.000.000 LƯỢT CÀI ĐẶT. LỊCH VẠN NIÊN 2016 - Bắt đầu xung kích mốc 5 triệu lượt cài!

LỊCH VẠN NIÊN 2016: là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng.

LỊCH VẠN NIÊN 2016 cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Các chức năng chính:
- Xem lịch ngày.
- Xem lịch tháng.
- Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm nhanh chóng và chính xác.
- Xem thời tiết hàng ngày theo địa điểm.
- Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng thái biến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.
- Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ở khắp các chủ đề.
- Xem hướng và ngày giờ xuất hành.
- Widget giờ, ngày, tháng.
- Viết ghi chú theo lịch âm hoặc dương.
- Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị.
- Hỗ trợ cả các dòng máy màn hình nhỏ (240x320).

Vui lòng để lại lời bình và đánh giá của bạn. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hơn cho sản phẩm.

2016 perpetual calendar - VIETNAM APPLICATION FIRST MEETING SCHEDULE MARKER Installs 1,000,000. Perpetual calendar 2016 - Starting pulse 5 million mark set!

Perpetual calendar 2016: the app for FREE, help you look up the lunar calendar, the calendar convenient and quick.

2016 perpetual calendar so you can see information about the calendar day, calendar month of yin and yang and many other useful information.

The main functions:
- View calendar days.
- See the calendar month.
- Change the calendar negative to positive, positive to negative, fast and accurate.
- View daily weather by location.
- See circadian rhythm: give you information about the state of health changes, emotionally, his intellect to arrange appropriate work time.
- Van vows: vows hundred texts spread throughout the theme.
- View direction and departing date.
- Widget hours, days, months.
- Write a note or negative calendar.
- Allows custom color display.
- Support the small screen series (240x320).

Please leave a comment and your rating. Your encouragement is great motivation for us to continue upgrading more complete product.


or

Related apps in category
LIFESTYLE
Share this now!

Now recommend Lich Van Nien - Lịch VN 2016 either via Facebook, Twitter or email your friends and thus save the chance of a sweepstake win. The current sweepstake is $ 0.00

Lich Van Nien - Lịch VN 2016

free

3 points